Vi är glada över ett smidigt samarbete med Samgräv som förser stora projekt i Göteborgsregionen, till exempel Västlänken, med produkter och tjänster inom massa- och materialhantering.