Stenläggning

Vi erbjuder anläggning av kantsten och marksten samt plattsättning

Vill ni skapa en positiva upplevelse vid första anblick av er villa eller kommersiella byggnad?

Vi kan hjälpa er med att skapa väl utformade uppfarter, entrétrappor, rabattkanter och gångar. En stenläggning kan också vara ett smakfullt sätt att skapa praktiska gångar i trädgården, lyxiga poolmiljöer eller fina ytor för utomhusmöbler.

Bilder från projekt

Vi kan hjälpa er med allt från inköp av plattor, transport, kranlyft till marförberedelse och plattsättning. Titta gärna på bilderna från våra tidigare projekt.

Vilken typa av platta eller marksten ska man välja?

Vi rekommenderar att utgå från husets eller byggnadens utformning och känsla.

Det finns massor av olika markstensmaterial att välja på. Vanligt är så kallad natursten och marksten som är tillverkad av betong eller marksten som blandar olika stensorter. Naturligt stenmaterial är granit, kalksten, marmor, sandsten och skiffer och dessa har naturlig färgskiftning i sig mellan de olika stenarna. Det finns också stenmaterial som är i form av betong och olika stenblandningar i ett. Så vad du ska välja beror helt på vad du är ute efter. Väljer du marksten eller kantsten i betong ska du veta att dessa också kan skifta i färg, men där är skiftningen mellan olika partier i stenen. Allt har med tillverkningen av själva markplattorna att göra. Det går nämligen att skapa olika stenar genom att färger slumpas vid tillverkningen och det går också att få olika typer av nötning på stenarna.

När det kommer till färg så finns det massor att välja på. Bra att ha i åtanke är att stenen gärna får ha mer färg än huset, speciellt om du ska lägga dem som kantstenar vid en rabatt eller ha som gångväg. Vill du ha kombinationer av färger välj då olika markstenar, men se till att de inte underhållas på olika sätt. Natursten och betongsten funkar lika bra ihop som att kombinera olika typer av natursten till exempel. Fota olika varianter ihop och gå hem och fundera.

livslängd, pris, läggningsteknik och kombinationsmöjligheter.

Bilder från projekt

Metoder och planläggning

Grundarbeten är hårt och viktigt arbete för att en stensättning ska bli rak, snygg och hållbar över tid. Planering och ett korrekt förarbete är A och O för det det ska bli ett perfekt resultat. Man gör alltid en noggrann kontroll av platsens markförhållanden innan man börjar med arbetsritning och själva markarbetet.

När det gäller medelstora markstenar till garageuppfarten behöver dessa läggas i något stabilt förband för att det ska bli stabilt. Vissa stenar levereras med låsklackar eller i låsande format. För att det ska bli hålla måste stenen vara minst 6-7 cm tjock.

Till en uteplats eller en gångstig räcker det därimot med 5 cm tjocka stenar. Ju smalare en någ är desto snyggare blir det med små plattor eller stenar. På stora och breda ytor blir det snyggare med stora och breda plattor.

Bilder från projekt

Underarbetet är avgörande

Man bör aldrig lägga marksten eller plattor direkt på matjorden. Med vårt nordiska klimat kommer garanterat stenplattorna att röra sig på ett ofördelaktigt sätt. Man ska alltid gräva bort jorden några decimeter beroende på hur platsen ser ut. Det bör vara en lutning på ett par centimeter bort från eventuell byggnation för att leda bort regnvatten.

Sedan fylls schaktet med ett tjockt lager bärlagergrus. Slutligen fyller man på med sättsand i det översta lagret innan man kan lägga själva plattorna. När stenplattorna är lagda sprids fin fogsand som sedan sopas ner i fogarna tills de har täckts helt.

Bilder från projekt

Vad kostar en stenläggning?

Det är helt beroende på valet av material, markarbetets omfattning och storleken på ytan som ska stensättas. En vanlig ytbeläggning av betongsten kostar omkring 150-300 kr per kvm, medan kullersten kostar runt 200 kr per kvm medan klassisk smågatsten är betydligt dyrare. Man får räkna med 700 kr per kvm. Marktegel brukar ligga på runt 600 kr per kvm.

När det är dags att måla med de stora penslarna i trädgården,
då kan vi står till tjänst.

Låt oss ta hand om ditt nästa omfattande trädgårdsprojekt.
Vi hjälper dig att anlägga de stora L-stöden eller bygga stödmur med murblock.
Kontakta oss idag för en offert.