Maskinrivning

Rivning med maskin av byggnader och hus

Vi erbjuder tung maskinrivning och bortforsling. Selektiv rivning tillämpas vid alla våra rivningar, vilket innebär att vi sorterar/separerar rivningsavfallet.

Behöver ni hjälp med rivning vid renovering, ombyggnation, flytt av byggnad eller vid skador? Vårt arbete är i enighet med regler för avfallshantering tillsammans med våra samarbetspartners.

Då behövs rivningslov:
  • Du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område.
  • När det finns områdesbestämmelser som kräver det.
Då behövs INTE rivningslov:
  • När du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt. Är du osäker om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakta stadsbyggnads-förvaltningens kundservice.
  • När du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Har du funderingar kring rivlov? Läs mer på kommunens hemsida Rivningslov

Bilder från projekt

Behöver ni riva för en renovering, ombyggnation
eller på grund av skador?

Kontakta oss för en offert.