Finplanering

Från idéskiss till färdig entreprenad

Skapa en inbjudande uppfart och en underbar utomhusmiljö som är värdig ert hus. Vi erbjuder finplanering för trädgårdar i alla storlekar.
Planeringen & arbetet

Det är viktigt att man tänker till från början när man anlägger en utomhusmiljö. Syftet med planeringen är att lokalisera förutsättningar, behov och personliga intressen för att sedan kunna ta hänsyn till dessa genom arbetets gång. Vi på Göteborgs Transport & Schakt erbjuder en förberedande workshop där vi samlar all information och önskemål för att kunna sammanställa en plan. Detta arbete borgar för att slutresultatet blir bättre och arbetsledet smidigare. Vill man ta det ytterligare ett steg kan man anlita en trädgårdsdesigner som kan ge en mer djupgående rådgivning kring rabatter som skiftar med säsongen och dess jordstruktur. En trädgårdsdesigner kan även skissa upp trädgården i 3D för en trevlig visuell upplevelse. Läs mer om Trädgårdsdesign

Själva arbetet som ingår i finplanering är

  1. Plantering av rabatter
  2. Anläggning av kantsten
  3. Utrullning av eller sådd gräsmatta
  4. Trädplantering
  5. Underarbete för asfaltering eller plattläggning
  6. Murbyggnation
  7. Övrig ytbeläggning
Vi erbjuder fastighetsägare, företagare samt kommersiella beställare i Göteborg hjälp med planeringen av utemiljön samt
själva utförandet.

Med hjälp av vår gedigna fordonspark kan vi på Göteborgs Transport & Schakt, utöver det vanliga, också erbjuda bortforsling av schakt, försäljning och transport av jordmassor eller annat material samt kranlyft av eventuella större produkter som tex.  betongprodukter, jacuzzi eller dyligt. På så sätt blir ditt projekt kostnadseffektivt och allt hamnar på samma faktura.

Bilder från projekt

Vi har god erfarenhet av finplanering

Vi har erfarenhet från både stora och små projekt och har kompetens inom det grövre markarbetet men också det estetiska tänkandet som skapar spektakulära upplevelser för besökaren. Inspireras gärna av våra bilder från tidigare projekt.

Skapa en bättre utomhusmiljö Kontakta oss idag

Bilder från projekt

När det är dags att måla med de stora penslarna i trädgården,
då kan vi står till tjänst.

Låt oss ta hand om ditt nästa omfattande trädgårdsprojekt. Vi hjälper dig att anlägga de stora L-stöden eller bygga stödmur med murblock. Kontakta oss idag för en offert.