Lätt Trycksatt Avlopp (LTA)

Vi anlägger LTA, Lätt trycksatt avlopp för villor och fritidshus

Behöver ni ett lätt trycksatt avlopp till er fastighet? Fungerar inte självfallsledningen? Vi erbjuder anläggning av LTA .

När behöver man LTA?

Om det inte är möjligt att erhålla självfall i avloppssystemet kan LTA ( Lätt Trycksatt Avlopp, också kallat Lätt Tryck Avlopp) vara ett alternativ. LTA används också i bergiga områden istället för att spränga berget som är ett mer
kostsamt sätt.

Systemet bygger på att avloppsvattnet trycks ut i ledningarna. Med LTA blir det möjligt att pumpa vatten till en högre belägen plats. LTA kräver särskilda dimensioner på ledningarna och tätheten blir extra viktig. Ibland förekommer även förkortningen LPS som står får Low Pressure Sewage.

Dessa moment ingår:

  • Grävning, dvs. schaktning för LTA-systemet
  • Bortforsling av schakt (Vi har egna schaktbilar och bra priser)
  • Avstängningsventil
  • El-installation

Läs mer om fastighetsägarens ansvar på Göteborgs Stads hemsida

Har du frågor kring ditt respektive kommunens ansvar för LTA systemen i Göteborg kontakta kundservice i kommunen

Behöver ni anlägga ett LTA?
Då kan vi står till tjänst.

Kontakta oss idag för en offert.