Dränering

Vi erbjuder dränering av villor

Behöver du hjälp att gräva och dränera runt huset? Vi har egna grävmaskiner och lastbilar för bortforsling.

Om dränering med Isodrän

Isodrän är ett bra material för dränering av husgrunden. Det är viktigt att dräneringen utförs på korrekt sätt eftersom den hjälper till att avleda vatten och förhindrar att vatten blir stående intill husgrunden. I korthet är det bra att tänka på följande:

  • Markens lutning.

    Den ska luta minst 1:20 (5 %) de tre första metrarna från huset.

  • Dränerande material.

    Det ska finnas minst 100 millimeter dränerande skikt intill husets yttervägg och under huset. Dränerande material är bland annat singel, makadam eller grus (5 % av gruset ska vara mindre än 2 millimeter).

  • Dräneringsledningar

    Dräneringsrör läggs ut intill och bort från huset, de ska ha en diameter på minst 70 millimeter och ha en lutning på 1:200 (en meter på en sträcka på 200 meter).

När man utför dräneringsarbete med Isodrän inför ett nybygge  lägger man ut skivor under husgrunden innan gjutning, samt intill husets grundsockel.

Det är enkelt att montera Isodrän eftersom skivan både är dränerande, fuktsäker och isolerande.

Många fördelar med att anlita oss för ert dräneringsprojekt

En av fördelarna med att anlita oss för dränering är att vi har en bred fordonspark och kan på så sätt kostnadseffektivt hjälpa till med tjänster utöver själva grävandet, rörläggningen och isoleringen. Det kan röra sig om kranlyft om man behöver flytta något stort som exempelvis Spa-bad eller träd för att komma åt runt huset. Eller om man vill anlägga trappor, L-stöd eller mur vid samma tillfälle så kan vi hjälpa till med det också. Många av våra kunder värdesätter verkligen möjligheten att genomföra flera projekt samtidigt. Kunden kan därmed njuta av flera förbättringar och förändringar i trädgården utan att behöva utsätta den för omfattande skador från tunga maskiner vid varje projekt.

Vi har även egna lastbilar som kan forsla bort oönskade jordmassor samt transportera nytt material som bergkross till dräneringsarbetet. Det bästa är att du kan köpa material direkt från oss via vår e-handel bland annat.

Bilder från projekt

Dags att dränera om huset? Vi hjälper dig.

Låt oss ta hand om dräneringsarbetet. Vi har egna fordon som gör det kostnadseffektivt att anlita oss. Kontakta oss idag för en offert.