Dränering

Vi erbjuder dränering av villor

Behöver du hjälp att gräva och dränera runt huset? Vi har egna grävmaskiner och lastbilar för bortforsling.

Om dränering med Isodrän

Isodrän är ett bra material för dränering av husgrunden. Det är viktigt att dräneringen utförs på korrekt sätt eftersom den hjälper till att avleda vatten och förhindrar att vatten blir stående intill husgrunden. I korthet är det bra att tänka på följande:

  • Markens lutning.

    Den ska luta minst 1:20 (5 %) de tre första metrarna från huset.

  • Dränerande material.

    Det ska finnas minst 100 millimeter dränerande skikt intill husets yttervägg och under huset. Dränerande material är bland annat singel, makadam eller grus (5 % av gruset ska vara mindre än 2 millimeter).

  • Dräneringsledningar

    Dräneringsrör läggs ut intill och bort från huset, de ska ha en diameter på minst 70 millimeter och ha en lutning på 1:200 (en meter på en sträcka på 200 meter).

När du ska dränera med Isodrän lägger du ut skivor under husgrunden (det görs innan gjutning) samt intill husets grundsockel.

Det är enkelt att montera Isodrän eftersom skivan både är dränerande, fuktsäker och isolerande.

Bilder från projekt

Dags att dränera om huset? Vi hjälper dig.

Låt oss ta hand om dräneringsarbetet. Vi har egna fordon som gör det kostnadseffektivt att anlita oss. Kontakta oss idag för en offert.