Vatten- & Avloppsanläggningar

Vi erbjuder anläggning av avlopp

Anlita oss om ni behöver anlägga ett avlopp, både nyanläggning och utbyte av befintligt avlopp.

Att anlägga avlopp steg för steg:

Som fastighetsägare äger du planeringsprocessen kring anläggning av avlopp. Det är Göteborgs stads Miljöförvaltning du vänder dig till och som behandlar din ansökan. När de godkänt din ansökan så påbörjar vi arbetet.

Önskar du rådgivning kring vilken typ av avloppsanläggning som behövs så kan vi hjälpa dig med det. Här har vi satt ihop några steg du behöver följa inför att anlägga ett avlopp.

1. Kontakta Miljökontoret

Kontaktuppgifter för Göteborgs kommun:
Kontaktcenter 031-365 00 00
Email: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Miljöförvaltningen kan tala om vilka krav som generellt ställs på avloppsanläggningar där du bor och ge dig information om olika avloppslösningar, men man måste själv bestämma vilken anläggning man vill ha och ansvaret ligger på fastighetsägaren.

2. Kontakta oss 

Vi hjälper dig planera anläggningens utformning. Vi kan tillsammans med våra leverantörer (bl.a. Allt i Mark , MOAab , VA Grossisten , Knapes och Ahlsell ) ta fram rätt systemet för just er fastighet. Ni behöver därav inte leta efter material.  Vi kan även tillsammans med våra andra leverantörer (bl. a. ABT , EcoSure och Eurofins ) hjälpa er med ett vatten och jordprov för att säkerställa så att markförhållandena är de som behövs för att kunna anlägga avlopp.

3. Ansökan är godkänd
– nu börjar vi!

När din ansökan om att anlägga avloppet är godkänd så kan vi börja jobba. Normalt brukar handläggningstiden hos Göteborgs kommun vara mellan 4-12 veckor och beroende på vilken typ av enskilt avlopp vi ska installera brukar våra jobb ta mellan 5-25 dagar.

Infiltration och markbädd

De enklaste och populäraste avloppssystem i Sverige
Vi erbjuder:
 • Alla lösningar för hus och fritidshus.
 • Erfarenhet av installation av reningsverk (Märken BAGA och Tolago).
 • Smidiga lösningar (ink. material, arbete, hjälp med ansökning av tillstånd)
 • Effektiv och regelmässig installation.

När det gäller rening av avloppsvatten finns det höga krav på att installationen ska skötas korrekt. Kraven på de enskilda avloppens reningskapacitet ökar då kommuner utför fler kontroller av anläggningarna idag än tidigare.

Med vår gedigna erfarenhet av att arbeta med infiltrationslösningar hjälper vi er enkelt genom processen och ser till att ni får en hållbar anläggning.

Bor ni i parhus, villa, lägenhetshus eller stuga i Göteborg med omnejd och funderar på att renovera avloppssystemet eller bygga en helt ny anläggning? Tveka inte att höra av dig, vi kan stå till tjänst.

Lär dig mer om avlopp

Underhåll av infiltration och markbäddar, dvs. markbaserade anläggningar

 • Blandat vatten.
 • Urinavlastat vatten.
 • BDT-vatten.

En infiltrationsanläggning är den vanligaste metoden för rening men ställer krav på att marken har en bra genomsläppningsförmåga. Ifall att du har en tomt med grovkornig jord så kan det resultera i att vattnet rinner genom för snabbt och blir därför inte rent. Kontakta oss för tips på hur du kontrollerar din jord!

 • Blandat vatten.
 • BDT-vatten.

En markbädd passar till tomter som inte har särskilt tjocka jordlager. Denna metod är effektiv för att rena avloppsvatten tack vare ett upphöjt sandlager som vattnet passerar igenom och renas i. Ifall att det finns dricksvattentäkter i området är markbädd att rekommendera då vattnet inte rinner vidare ner i marken utan förs istället ut till ett dike, till exempel.

Nackdelen med markbädden är att den inte renar fosfor ur vattnet lika bra och bör därför kompletteras med ytterligare fosforrening. Vi hjälper dig med detta.

 • BDT-vatten.

 

En infiltrationsanläggning är den vanligaste metoden för rening men ställer krav på att marken har en bra genomsläppningsförmåga. Ifall att du har en tomt med grovkornig jord så kan det resultera i att vattnet rinner genom för snabbt och blir därför inte rent. Kontakta oss för tips på hur du kontrollerar din jord!

 • WC + BDT-vatten.

Ett minireningsverk passar till de flesta tomter och erbjuder effektiv rening relativt underhållsfritt. Minireningsverket innehåller alla komponenter som annars behövs till infiltrationsanläggningen/markbädden.

VARFÖR BEHÖVER NI ETT RENINGSVERK?

Renar ditt avloppsvatten?

Ifall ni äger en tomt som har ett enskilt avlopp (som inte är kopplat till kommunens avloppssystem) så ligger ansvaret på er att ert avloppssystem följer lagens krav.

Infiltration av avloppsvatten är viktigt för att förhindra smittspridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter. Förorenat avloppsvatten kan även leda till övergödning och syrebrist i våra vattendrag samt sjö och kustvatten.

Kontakta oss idag så hjälper vi er med ert reningsverk!

Behöver ni hjälp med avloppet?

Låt oss ta hand om avloppsprojektet. Kontakta oss för en offert.