Vi är stolta över vårt täta samarbete med ABT där vi köper den största delen av vårt krossmaterial.