Grunden till en välplanerad växtplats, när experten
får bestämma.

Vi hjälpte vår kund med betongplattan för hennes växthus samt makadam, kantsten och betongplintar för en trädgårdsbod. Rör för el och vatten placerades ut enligt önskemål och så var grundarbetet färdigt.

Vi kan inte vänta tills vi får se denna plats frodas i grönska och vackra blommor. Vilken härlig plats för den med gröna fingrar!