Rotavdrag för markarbeten

Vad är Rotavdrag?

Det är en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden som ges ut i förskott i samband med fakturan.

Det är alltså enbart på arbetskostnaden och inte kostnader för material eller maskiner.

Du kan få högst 50 000 kr i rotavdrag per år och person. Är ni flera vuxna i hushållet som betalar skatt så har ni ytterligare 50 000 kr per person, så länge dessa personer fullföljer kriterierna.

Rotavdraget ges i förskott i samband med att du får fakturan. Efter det kan vi som företag ansöka om att få dessa pengar utbetalda från skatteverket.

Det är du som står på fakturan som ansvarar för att du har möjlighet att få rotavdrag. Är du osäker på om du har rätt till det, kan du läsa längre ner eller använda Skatteverkets e-tjänster genom att logga in här.

Informationen på den här sidan är hämtad från Skatteverket. Du kan med fördel fördjupa dig i ämnet om så önskas genom at besöka deras hemsida.

Snabba fakta

Rotavdrag på markarbeten för småhus

 • Rotavdraget gäller bara markarbeten som har en bygg- eller renoverande påverkan på ditt hus.
 • Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Bygg – bygga om och bygga till

När ni ska bygga ut huset ges rotavdrag för att:
 • Göra tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Någon av tillbyggnadens sidor ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan
 • Bygga altan och balkong till exempel i trä eller på gjuten platta, förutsatt att de byggs ihop med huset.
 • Göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • Som kranskötare eller grävmaskinist utföra arbete som är godkänt för rotavdrag på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.
 • Göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp.
 • Göra markarbeten för värmeförsörjning och även tex. installera, reparera och byta ut värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem.

För fler exempel där Rot-avdrag ges läs mer på Skatteverkets hemsida

Tänk på att ROT-avdraget gäller bara arbetskostnaden, dvs. för arbetstiden som faktureras.

Vad krävs för att få Rotavdrag?

 • Du ska äga bostaden under den period som arbetet utförs.
 • Du måste även helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.
 • Du, eller din förälder, ska använda bostaden som permanent- eller fritidsbostad.
 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.

Hur mycket måste jag tjäna för att få 50 000kr i Rotavdrag?

Din totala skatt som du betalat under året minus andra skatteavdrag måste vara en summa på minst 50 000kr.
 • En tumregel är att en inkomst på 26-28 tkr brukar räcka för fullt Rotavdrag.

Är du osäker på hur mycket skatt du kommer att ha betalat in under året kan du använda Skatteverkets e-tjänster.

Inget rotavdrag ges för att:

 • Asfaltera, anlägga uppfarter, gräsmattor & trädgårdsgångar med stenläggning
 • Bygga staket och murar
 • Gräva för att anlägga en pool
 • Betala för maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat etc.
 • Betala för sprängbesiktning.

Exempel hämtade från skatteverket

Exempel: Nyplantering

Hasse har anlitat en firma för att gräva en brunn på tomten. I samband med att marken kring brunnen läggs igen anlägger Hasse en ny plantering. Hasse kan inte få skattereduktion för den nya planteringen eftersom det är ett anläggningsarbete som inte ger rätt till skattereduktion.

Exempel: Återställande arbete

Hjördis har anlitat en firma för att gräva och lägga ner ett nytt avloppsrör. Arbetet utförs på Hjördis tomt och företaget utför grävarbetet med hjälp av en grävmaskin. I samband med att marken läggs igen återplanteras de vinbärsbuskar som grävdes upp i samband med markarbetet. Eftersom återställningen enbart avser plantering av sådana växter som fanns innan arbetet startade kan skattereduktion medges för hela återställningsarbetet.

Exempel: Arbetskostnad v.s. materialkostnad

Arbetet på Hjördis tomt tog tio timmar inklusive grävarbete (med maskin). Hjördis betalade 20 000 kr för hela arbetet inklusive material. Arbetskostnaden har beräknats till 450 kr inklusive moms per timme vilket innebär en total arbetskostnad om 4 500 kr (10×450). Hjördis har rätt till en skattereduktion med 2 250 kr vilket innebär att hon ska betala 17 750 kr till utföraren och att utföraren kan få ytterligare 2 250 kr från Skatteverket när Hjördis har betalat sin räkning.

Exempel: Inom 6 mån

I september 2009 utfördes ett omfattande grävarbete på Svens tomt med anledning av att avloppet till Svens fastighet behövde bytas ut. Entreprenören fyllde igen den uppgrävda marken men eftersom Sven åkte utomlands på långsemester så skedde inte något ytterligare återställande av marken. I juni 2010 bestämmer sig Sven för att återställa marken i ursprungligt skick. Eftersom så lång tid förflutit, mer än sex månader, sedan det markarbete som ger rätt till skattereduktion utfördes kan skattereduktion inte medges för det anläggningsarbete som utförs för att återställa tomten i ursprungligt skick eftersom anläggningsarbete i trädgård inte ger rätt till skattereduktion.

Bra att känna till

 • Om du hyr ut din bostad kan du varken få rotavdrag eller rutavdrag för arbeten som utförs under uthyrningstiden.
 • Behöver du din fastighetsbeteckning hittar du den under Fastigheter och bostad på Mina sidor på skatteverket.se.