Tillbygnnad, husgrund i Mölndal

Totalentreprenad för husgrund

Vi levererar förberedande grävning, bortforsling och framkörning av bergkross och husgrundsmaterial, dragning av rör för el/vatten/avlopp/golvvärme samt kringliggande markhöjning.

Denna grund byggdes i direkt anslutning till den befintliga byggnaden.

Moment som ingår i uppdraget

  • Projektering
  • Grävning och schaktning
  • Dragning av rör för el, vatten & avlopp
  • Bortforsling av schakt
  • Dränering och hantering av dagvatten
  • Placering av L-stöd för kringliggande markhöjning
  • Byggande av gjutform
  • Gjutning av betongplatta

Bilder från vårt projekt, Husgrund för tillbyggnad i Kållered

Är ni också intresserade av att bygga husgrund?

Hör av er till oss, gärna med en skiss eller planritning,
så ser vi till att ni får en offert ASAP.