Stensättning i Sävedalen

Finplanering av tomt

Vi levererar förberedande grävning, bortforsling och framkörning av material och L-stöd, dragning av rör för el och dagvatten samt kringliggande markhöjning och anläggning av gräsmatta, trappor och gång i granit och skiffer.

Moment som ingår i uppdraget

  • Projektering
  • Grävning och schaktning
  • Dragning av rör för el och dagvatten
  • Bortforsling av schakt
  • Placering av L-stöd för kringliggande markhöjning
  • Stensättning, skiffer och granit
  • Anläggning av gräsmatta och underarbetet

Bilder från vårt projekt, Plattläggning och finplanering i Sävenäs

Är ni också intresserade av att bygga husgrund?

Hör av er till oss, gärna med en skiss eller planritning,
så ser vi till att ni får en offert ASAP.