Plattläggning i Lundby

Stensättning och finjustering

Vi levererar förberedande grävning, bortforsling och framkörning av material, dragning av rör för el samt kringliggande markhöjning och anläggning av gräsmatta.

Moment som ingår i uppdraget

  • Projektering
  • Grävning och schaktning
  • Dragning av rör för el, vatten & avlopp
  • Bortforsling av schakt
  • Dränering och förberedelse för pool
  • Placering av L-stöd för kringliggande markhöjning
  • Byggande av gjutform
  • Gjutning av betongfundament och installation av liner

Bilder från vårt projekt, Plattläggning och finjustering i Lundby

Är ni också intresserade av att bygga husgrund?

Hör av er till oss, gärna med en skiss eller planritning,
så ser vi till att ni får en offert ASAP.